Şu Çılgın Türkler - 13 Bölüm DvDRip XviD Tek link indir izleTürkiye'de yeni bir ulusal yükseliş dalgasının simgesi haline gelen Şu Çılgın Türkler, Turgut ÖZAKMAN'IN kendi anlatımları ve tarihsel
görüntülerle elinizdeki belgesel yapımda canlanıyor.

Emperyalizme karşı, ulusal kurtuluş savaşımızın ve kahramanlarının inanılmaz destanı...
Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç evresinden, Ulusal Devletin inşasına kadar uzanan tüm tarihi dönem...
Anadolu ihtilalinin bilinmeyen olayları ve kahramanları...
Turgut ÖZAKMAN'IN anlatımları ve tarihsel görüntülerle...
Yeni kuşakların ilgiyle izleyerek, tarihimizi öğreneceği, benzersiz bir armağan. Bir başyapıt...

Bölüm1:
* Neden Şu Çılgın Türkler? Ve vatanı çılgınca sevenler
* Türk tarihi ve kültürünün kaynakları; ordunun yenilenmesi ve reform
* Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı macerası
* Çılgın Türklerin ilk çılgınlığı: Çanakkale Savaşı ve tarihsel anlamı

Bölüm2:
* Osmanlı İmparatorluğu'nda köylülük ve yoksulluk
* Kozmopolitizm, dinci gericilik ve hurafe
* Türkçülük hareketinin başlangıcı
* Sömürgeleşme, Vahdettin gerçeği ve Damat Ferit Hükümeti
* Güney cephesinde çöküş ve İngiliz casusu Lawrence

Bölüm3:
* Yüzyıllık suikastin ilk adımı: Sevr
* Mondros Mütarekesi ve Batı'nın "Büyük Ermenistan" planı
* Müdafai Hukuk Cemiyetleri ve ilk direniş: Çukurova isyanı
* Çılgın Türkler tarih sahnesinde

Bölüm4:
* Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin Batı'yla işbirliği
* ABD Başkanı Wilson'un Anadolu'yu parçalama planı
* Aydınlar arasındaki teslimiyet ve Amerikan mandası
* Vahdettin, günümüzün aydın tipi ve bağımsızlık aşkı
* Üç büyük uyanış yuvası: Mülkiye, Tıbbiye ve Harbiye
* Yunan işgalinin perde arkası ve Batı'nın planları

Bölüm5:
* Damat Ferit Hükümeti'nin marifetleri ve Yunan işgali
* Emperyalizme karşı ilk kurşun: Hasan Tahsin
* Karadeniz'de Pontus planı
* Halkın köy köy örgütlenişi ve direniş
* 19 mayıs 1919: M. Kemal Samsun'da
* Tarihi çarpıtanların yalanları ve gerçekler...
* Yunan işgalcilerinin Anadolu'ya yayılışı ve Urla direnişi

Bölüm6:
* Şürâlar Hareketi ve Damat Ferit Hükümeti'nin ihaneti
* Hanedanlığın ve İstanbul hükümetinin sonu
* Anadolu'da çoban ateşleri: Urfa, Maraş ve Antep direnişi
* Emperyalizmin ilk yenilgisi: Anadolu
* M. Kemal'in önderlik sırları
* Amasya, Sivas ve Erzurum kongrelerinde yanan ateş

Bölüm7:
* Atatürk Ankara'da
* Ankara halkı Atatürk ve arkadaşlarına kucak açıyor
* Cumhuriyet'e doğru
* Kuvayi Milliye'nin örgütlenmesi ve ordu
* Misaki Milli'nin ilanı ve Sevr Antlaşması'nın yırtılması

Bölüm8:
* Bir utanç belgesi olan Sevr'in bilinmeyen ayrıntıları
* Anadolu'nun zaferi: aydınlık karanlığı yeniyor
* Çete savaşından düzenli orduya geçiş
* İnönü Savaşı'nın tarihsel anlamı
* Cumhuriyet'e ilk adım: "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir."
* II. İnönü Savaşı'nın inanılmaz taktikleri
* Yunan ordusunun Küçük Asya bozgunu

Bölüm9:
* Türklerin kaderini belirleyen, Sakarya cephesi
* Tekalifi Milliye Kararları'nın tarihsel önemi
* Kurtuluş Savaşı: Bir ulusun doğuşu
* Mustafa Kemal... başkomutan
* Günümüzde küreselleşmenin anlamı ve emperyalist oyunlar

Bölüm10:
* Çağdaş Cumhuriyet'in kurucu ögesi: Ordu
* BüyükTaaruz'a hazırlık
* Düşmanı şaşırtma taktikleri
* 26 Ağustos : toplar gürlüyor
* 30 Ağustos : Zafer ve bir ulusun doğuşu
* Devrimler ve Cumhuriyet'e doğru
* Mondros'a karşı Mudanya ateşkes süreci

Bölüm11:
* İngiltere, Fransa ve ABD'nin Türkiye'ye barış teklifi
* 600 yıllık hanedanlığın çöküşü
* İnönü Lozan'da..
* Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin tezgâhı dağıtılıyor.
* Yunan Ordusu'nun Kordon'dan kaçışı
* Lord Curzon, İnönü'ye karşı
* Lozan'da onurlu duruş

Bölüm12:
* Lozan Barış Antlaşması görüşmeleri
* Boğazlar sorununda Türk-Sovyet işbirliği
* Azınlık statüsü ve Türkiye'yi zayıflatma girişimleri
* Kapitülasyonlara son ...
* Lozan başarısının sırrı: devrimci ordu ve ulusal irade

Bölüm13:
* Batının Ermenistan ve Kürdistan projesinin çöküşü
* Sevr yokoluş; Lozan diriliş
* Aydınlanma devrimine doğru
* Yoksulluktan sanayileşmeye
* 29 Ekim: Cumhuriyet'in ilanı
* Cumhuriyet devrimleri
* Ulus devletin inşası
* Emperyalist ablukaya karşı KİT'lerin inşası
* Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in günümüzdeki önemiСкачать файл SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum1-www.derinport.in.devrimow.avi (347,24 Мб) | Turbobit.net
Скачать файл SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum10-www.derinport.in.devrimow.avi (348,09 Мб) | Turbobit.net
Скачать файл SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum11-www.derinport.in.devrimow.avi (353,69 Мб) | Turbobit.net
Скачать файл SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum12-www.derinport.in.devrimow.avi (348,32 Мб) | Turbobit.net
Скачать файл SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum13-www.derinport.in.devrimow.avi (349,56 Мб) | Turbobit.net
Скачать файл SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum2-www.derinport.in.devrimow.avi (349,29 Мб) | Turbobit.net
Скачать файл SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum3-www.derinport.in.devrimow.avi (350,50 Мб) | Turbobit.net
Скачать файл SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum4-www.derinport.in.devrimow.avi (351,33 Мб) | Turbobit.net
Скачать файл SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum5-www.derinport.in.devrimow.avi (346,01 Мб) | Turbobit.net
Скачать файл SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum6-www.derinport.in.devrimow.avi (351,51 Мб) | Turbobit.net
Скачать файл SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum7-www.derinport.in.devrimow.avi (347,41 Мб) | Turbobit.net
Скачать файл SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum8-www.derinport.in.devrimow.avi (348,85 Мб) | Turbobit.net
Скачать файл SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum9-www.derinport.in.devrimow.avi (348,71 Мб) | Turbobit.net


Redbunker.net - SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum1-www.derinport.in.devrimow.avi - 347.2 MB
Redbunker.net - SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum10-www.derinport.in.devrimow.avi - 348.1 MB
Redbunker.net - SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum11-www.derinport.in.devrimow.avi - 353.7 MB
Redbunker.net - SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum12-www.derinport.in.devrimow.avi - 348.3 MB
Redbunker.net - SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum13-www.derinport.in.devrimow.avi - 349.6 MB
Redbunker.net - SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum2-www.derinport.in.devrimow.avi - 349.3 MB
Redbunker.net - SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum3-www.derinport.in.devrimow.avi - 350.5 MB
Redbunker.net - SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum4-www.derinport.in.devrimow.avi - 351.3 MB
Redbunker.net - SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum5-www.derinport.in.devrimow.avi - 346.0 MB
Redbunker.net - SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum6-www.derinport.in.devrimow.avi - 351.5 MB
Redbunker.net - SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum7-www.derinport.in.devrimow.avi - 347.4 MB
Redbunker.net - SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum8-www.derinport.in.devrimow.avi - 348.9 MB
Redbunker.net - SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum9-www.derinport.in.devrimow.avi - 348.7 MB


SuCilginTurkler_DVDRip_Bolu…avi (347,24 MB) - uploaded.net
SuCilginTurkler_DVDRip_Bolu…avi (348,09 MB) - uploaded.net
SuCilginTurkler_DVDRip_Bolu…avi (353,69 MB) - uploaded.net
SuCilginTurkler_DVDRip_Bolu…avi (348,32 MB) - uploaded.net
SuCilginTurkler_DVDRip_Bolu…avi (349,56 MB) - uploaded.net
SuCilginTurkler_DVDRip_Bolu…avi (349,29 MB) - uploaded.net
SuCilginTurkler_DVDRip_Bolu…avi (350,50 MB) - uploaded.net
SuCilginTurkler_DVDRip_Bolu…avi (351,33 MB) - uploaded.net
SuCilginTurkler_DVDRip_Bolu…avi (346,01 MB) - uploaded.net
SuCilginTurkler_DVDRip_Bolu…avi (351,51 MB) - uploaded.net
SuCilginTurkler_DVDRip_Bolu…avi (347,41 MB) - uploaded.net
SuCilginTurkler_DVDRip_Bolu…avi (348,85 MB) - uploaded.net
SuCilginTurkler_DVDRip_Bolu…avi (348,71 MB) - uploaded.net


https://www.bigfile.to/file/R9UKSK5m...n.devrimow.avi
https://www.bigfile.to/file/VgBj2wJr...n.devrimow.avi
https://www.bigfile.to/file/U7Bb7Zh6...n.devrimow.avi
https://www.bigfile.to/file/StAekjBu...n.devrimow.avi
https://www.bigfile.to/file/VY6wFd9a...n.devrimow.avi
https://www.bigfile.to/file/6yGFZpQn...n.devrimow.avi
https://www.bigfile.to/file/kh4z9259...n.devrimow.avi
https://www.bigfile.to/file/XgUSZDTg...n.devrimow.avi
https://www.bigfile.to/file/c4wPNUzR...n.devrimow.avi
https://www.bigfile.to/file/JTj6P2Gc...n.devrimow.avi
https://www.bigfile.to/file/Mr4JJKJ9...n.devrimow.avi
https://www.bigfile.to/file/dtQFQN5p...n.devrimow.avi
https://www.bigfile.to/file/VGSRWUxT...n.devrimow.avi


NitroFlare - Upload Files
NitroFlare - Upload Files
NitroFlare - Upload Files
NitroFlare - Upload Files
NitroFlare - Upload Files
NitroFlare - Upload Files
NitroFlare - Upload Files
NitroFlare - Upload Files
NitroFlare - Upload Files
NitroFlare - Upload Files
NitroFlare - Upload Files
NitroFlare - Upload Files
NitroFlare - Upload Files


https://uploadion.com/00b3bfdfd4d89d0f
https://uploadion.com/3e7a54d9c9b86e53
https://uploadion.com/240502aba28a7cf3
https://uploadion.com/b3f894f2c8399daf
https://uploadion.com/bed58ce4492fbf84
https://uploadion.com/89fc413da2ef96ee
https://uploadion.com/93e0f273165726d9
https://uploadion.com/cac7bbc02098f0c2
https://uploadion.com/65b9a89f932ef6de
https://uploadion.com/a34add946d521b6a
https://uploadion.com/1e0b7cdf3f6c9265
https://uploadion.com/7988f6a1ddfdef7c
https://uploadion.com/29a69bf5a911f6f4

Kod:http://turbobit.net/ehjo6q7x4fko/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum1-www.derinport.in.devrimow.avi.html
http://turbobit.net/bqb68h5py45b/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum10-www.derinport.in.devrimow.avi.html
http://turbobit.net/n44a8f4jnag6/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum11-www.derinport.in.devrimow.avi.html
http://turbobit.net/hyhawgunhlde/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum12-www.derinport.in.devrimow.avi.html
http://turbobit.net/c2uuillc9i5s/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum13-www.derinport.in.devrimow.avi.html
http://turbobit.net/wo9c9verl28l/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum2-www.derinport.in.devrimow.avi.html
http://turbobit.net/sau69g24hf4e/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum3-www.derinport.in.devrimow.avi.html
http://turbobit.net/knyjdsaktp5y/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum4-www.derinport.in.devrimow.avi.html
http://turbobit.net/v0te1cttnh3s/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum5-www.derinport.in.devrimow.avi.html
http://turbobit.net/2k9bxpr8sfd8/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum6-www.derinport.in.devrimow.avi.html
http://turbobit.net/ctnxflrxjkn1/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum7-www.derinport.in.devrimow.avi.html
http://turbobit.net/e0epzves3zws/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum8-www.derinport.in.devrimow.avi.html
http://turbobit.net/6u9m04uhhf9b/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum9-www.derinport.in.devrimow.avi.html


http://www.redbunker.net/5niuh7gukek7/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum1-www.derinport.in.devrimow.avi.html
http://www.redbunker.net/b6yv0o6ysb08/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum10-www.derinport.in.devrimow.avi.html
http://www.redbunker.net/j5thwsx8liap/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum11-www.derinport.in.devrimow.avi.html
http://www.redbunker.net/lbw6i9en3v7z/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum12-www.derinport.in.devrimow.avi.html
http://www.redbunker.net/nk5oqiclvpyf/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum13-www.derinport.in.devrimow.avi.html
http://www.redbunker.net/k0q2nk55uas5/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum2-www.derinport.in.devrimow.avi.html
http://www.redbunker.net/9rbn8qxb3p2e/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum3-www.derinport.in.devrimow.avi.html
http://www.redbunker.net/gw8pys12c7i4/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum4-www.derinport.in.devrimow.avi.html
http://www.redbunker.net/5eznkk90zy34/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum5-www.derinport.in.devrimow.avi.html
http://www.redbunker.net/eyyvdtjya4of/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum6-www.derinport.in.devrimow.avi.html
http://www.redbunker.net/g0n3wpu9q0ot/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum7-www.derinport.in.devrimow.avi.html
http://www.redbunker.net/bf4d1xcgokfe/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum8-www.derinport.in.devrimow.avi.html
http://www.redbunker.net/m1ab7i6rxboc/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum9-www.derinport.in.devrimow.avi.html


http://uploaded.net/file/pelntdkr/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum1-www.derinport.in.devrimow.avi
http://uploaded.net/file/nc5817do/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum10-www.derinport.in.devrimow.avi
http://uploaded.net/file/df3exrpe/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum11-www.derinport.in.devrimow.avi
http://uploaded.net/file/x1jycfcy/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum12-www.derinport.in.devrimow.avi
http://uploaded.net/file/5ivjn8qy/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum13-www.derinport.in.devrimow.avi
http://uploaded.net/file/z8swibb6/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum2-www.derinport.in.devrimow.avi
http://uploaded.net/file/vjfmgysu/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum3-www.derinport.in.devrimow.avi
http://uploaded.net/file/t51ellyy/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum4-www.derinport.in.devrimow.avi
http://uploaded.net/file/abh6h8me/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum5-www.derinport.in.devrimow.avi
http://uploaded.net/file/ckaos1uh/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum6-www.derinport.in.devrimow.avi
http://uploaded.net/file/e7o0x9ha/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum7-www.derinport.in.devrimow.avi
http://uploaded.net/file/t823d4ov/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum8-www.derinport.in.devrimow.avi
http://uploaded.net/file/z1mbsi8a/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum9-www.derinport.in.devrimow.avi


https://www.bigfile.to/file/R9UKSK5mXcKb/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum1-www.derinport.in.devrimow.avi
https://www.bigfile.to/file/VgBj2wJrrHX3/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum10-www.derinport.in.devrimow.avi
https://www.bigfile.to/file/U7Bb7Zh6X9JP/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum11-www.derinport.in.devrimow.avi
https://www.bigfile.to/file/StAekjBue5PT/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum12-www.derinport.in.devrimow.avi
https://www.bigfile.to/file/VY6wFd9aZ5PT/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum13-www.derinport.in.devrimow.avi
https://www.bigfile.to/file/6yGFZpQnPvDy/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum2-www.derinport.in.devrimow.avi
https://www.bigfile.to/file/kh4z9259rrJ3/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum3-www.derinport.in.devrimow.avi
https://www.bigfile.to/file/XgUSZDTgD5Bp/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum4-www.derinport.in.devrimow.avi
https://www.bigfile.to/file/c4wPNUzRftef/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum5-www.derinport.in.devrimow.avi
https://www.bigfile.to/file/JTj6P2GcFyDZ/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum6-www.derinport.in.devrimow.avi
https://www.bigfile.to/file/Mr4JJKJ9zfan/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum7-www.derinport.in.devrimow.avi
https://www.bigfile.to/file/dtQFQN5pJczC/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum8-www.derinport.in.devrimow.avi
https://www.bigfile.to/file/VGSRWUxTvCRF/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum9-www.derinport.in.devrimow.avi


http://nitroflare.com/view/E749C254B08099A/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum1-www.derinport.in.devrimow.avi
http://nitroflare.com/view/F71816A77D9F304/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum10-www.derinport.in.devrimow.avi
http://nitroflare.com/view/5F5CF385C93BC8A/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum11-www.derinport.in.devrimow.avi
http://nitroflare.com/view/146CD0678367C88/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum12-www.derinport.in.devrimow.avi
http://nitroflare.com/view/68E2E0DC8A965AB/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum13-www.derinport.in.devrimow.avi
http://nitroflare.com/view/C6F03E7B25F12A9/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum2-www.derinport.in.devrimow.avi
http://nitroflare.com/view/ED206169A9FC32D/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum3-www.derinport.in.devrimow.avi
http://nitroflare.com/view/FADDFFCCA9BF774/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum4-www.derinport.in.devrimow.avi
http://nitroflare.com/view/078113A352E1E0D/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum5-www.derinport.in.devrimow.avi
http://nitroflare.com/view/94C549DEBE47AC1/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum6-www.derinport.in.devrimow.avi
http://nitroflare.com/view/5EC4480046E6D51/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum7-www.derinport.in.devrimow.avi
http://nitroflare.com/view/1D06C14BC03E604/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum8-www.derinport.in.devrimow.avi
http://nitroflare.com/view/664946D3E4C81A3/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum9-www.derinport.in.devrimow.avi


https://uploadion.com/00b3bfdfd4d89d0f
https://uploadion.com/3e7a54d9c9b86e53
https://uploadion.com/240502aba28a7cf3
https://uploadion.com/b3f894f2c8399daf
https://uploadion.com/bed58ce4492fbf84
https://uploadion.com/89fc413da2ef96ee
https://uploadion.com/93e0f273165726d9
https://uploadion.com/cac7bbc02098f0c2
https://uploadion.com/65b9a89f932ef6de
https://uploadion.com/a34add946d521b6a
https://uploadion.com/1e0b7cdf3f6c9265
https://uploadion.com/7988f6a1ddfdef7c
https://uploadion.com/29a69bf5a911f6f4