Çek Teslim Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler


- 16.09.2014 -
Soru: Çek Teslim Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir ?
Cevap: Son dönemlerde çek hamilleri ile müşteriler arasındaki ikili diyaloglar çerçevesinde;
1-Çekin ödeme tarihi öncesinde imza yetkisi değişikliği yapılmakta,
2-İmza çek hamiline ait olmamakta ve kötüniyetle 3. şahıslara imzalatılmakta,
3-Çalındığı haricinizde beyan edilerek iptal davası açılmakta,
4-İmzalayan şahsın şirket yetkilisi olmadığı-işyerinden ayrıldığı iddiası ileri sürülmekte ve bankaya bu hususta ihtarname keşide edilerek çeklere işlem yapılmamaktadır.
İşbu nedenle;
1-Çeklerinizi teslim alırken mutlak surette ÇEK TESLİM KOÇANLARINIZA imza almanız,
2-Bu belgenin kullanılmaması ya da yanınızda olmaması halinde mutlaka çek fotokopisi üzerine teslim eden teslim alan ve TESLİM TARİHİNİ yazmanız,
3-Her ikisinin de yapılmamış olması halinde muhasebe bölümlerince çeke müşteriden mail ya da faks yoluyla teyidinin yapılması ve muhafaza edilmesi,
4- Çekin arka tarafının da fotokopisinin mutlak suretle çekilip muhafaza edilmesi önemle rica olunur.
Halen çek teslim koçanı kullanmamaktaysanız da acilen bu uygulamaya geçmenizi, bankalarca işlem yapılmaması halinde tarafımızla irtibat kurulmasını ve vekil sıfatıyla çeke işlem yaptırılarak itiraz edilmesini önemle bildiririz.
Benzer konulara ilişkin olarak yargıya intikal etmiş birden fazla ihtilaf olduğundan; şimdiden benzeri muvazaalı işlemlere karşın belgelerinizi temin etmenizi öneririz.
Yine çekin alındığı tarihte henüz aranızda fatura olmamasına karşın yapılacak işlem ya da devam eden ticaret sebebiyle fazla bedelli çekleri de almamanız, yapılmış ve faturası olan hizmetiniz için ayrı, devam edecek olan işlemler için ayrı bir çek almanızı öneririz.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com