İnternet sansürü Meclis’te
Erişim engelleme kararı 4 saat içinde uygulanacak.

Mart 16, 2015
Meclis Genel Kurulu’nda bugün görüşülmeye başlanacak olan Torba Teklif ile internete ilişkin yeni düzenlemeler geliyor. Teklife göre; içerik çıkartılması veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhâl ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilecek.

Genel Kurul’da bugün Torba Teklif olarak adlandırılan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.
Teklif; İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu’nda değişiklik öngörüyor.
-BAKANLIKLARIN TALEBİ ÜZERİNE BAŞKANLIK TARAFINDAN İNTERNET ORTAMINDA YER ALAN YAYINLA İLGİLİ OLARAK İÇERİĞİN ÇIKARILMASI VEYA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ KARARI VERİLEBİLECEK.-
Teklife göre; yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Başbakanlık veya millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili bakanlıkların talebi üzerine Başkanlık tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.
-DÖRT SAAT İÇİNDE YERİNE GETİRİLECEK-
Karar, Başkanlık tarafından derhâl erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilecek. İçerik çıkartılması veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhâl ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilecek.
-ERİŞİMİN ENGELLENMESİ KARARI, BAŞKANLIK TARAFINDAN, YİRMİ DÖRT SAAT İÇİNDE SULH CEZA HÂKİMİNİN ONAYINA SUNULACAK-
Başbakanlık veya ilgili bakanlıkların talebi üzerine Başkanlık tarafından verilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulacak. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklayacak aksi hâlde, karar kendiliğinden kalkacak.
Erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm, ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilecek.
-İHLALİN ÖNLENEMEDİĞİ DURUMLARDA, İNTERNET SİTESİNİN TÜMÜNE YÖNELİK OLARAK ERİŞİMİN ENGELLENMESİ KARARI VERİLEBİLECEK-
Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.
-CEZALAR YOLDA-
Suça konu internet içeriklerini oluşturan ve yayanlar hakkında Başkanlık tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Bu suçların faillerine ulaşmak için gerekli olan bilgiler içerik, yer ve erişim sağlayıcılar tarafından hâkim kararı üzerine adli mercilere verilecek. Bu bilgileri vermeyen içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üçbin günden onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.
-YÜZBİN TÜRK LİRASINA KADAR İDARİ PARA CEZASI VERİLECEK-
İçeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcılar ile ilgili içerik ve yer sağlayıcılara elli bin Türk lirasından beş yüzbin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek.


ANKA
Kaynak : sözcü