Lades tutuşmak
Sual: Bir şeyine lades tutuşmak, caiz olur mu?
CEVAP
Hayır, caiz olmaz, kumar olur.

Kaynak : M.Ali Demirbaş